Bæredygtigt Erhverv er en erhvervsorganisation for virksomheder, der proaktivt vil fremme bæredygtigt forretning.

wheat-field

Bæredygtigt Erhverv er per 14.1.2016 ophørt som selvstændig forening og indgår nu i virksomhedsplatformen CONCITO Bæredygtigt Erhverv /Sustainable Business.

Læs mere her: http://concito.info/nyheder/virksomheder-gaar-sammen-styrke-groen-omstilling. Kontakt: Charlotte Fischer, chef for CONCITO Bæredygtigt Erhverv, cf@concito.dk

 

 

Grøn omstilling

Virksomhederne i Bæredygtigt Erhverv har fokus på den grønne omstilling. Det handler om, hvordan virksomhederne kan omstille deres forretning, så den understøtter danske og internationale klima- og miljømål – i høj grad med afsæt i tankegangen om cirkulær økonomi.

Bæredygtigt forbrug

Bæredygtigt Erhverv arbejder med at identificere og udvikle forretningsmodeller, der understøtter bæredygtigt forbrug. Vi arbejder side om side med WBCSD, der som led i deres Action2020-plan har fokus på ”sustainable lifestyle”.

Bæredygtige indkøb

Bæredygtigt Erhverv ser et behov for, at såvel offentlige myndigheder som private virksomheder køber mere bæredygtigt ind. Den nye udbudslov skal omsættes i praksis, så det offentlige går langt stærkere i front med bæredygtige indkøb.


other

logobanner1